14.7.2024

Kainuun kansanterveys-, potilas- ja vammaisjärjestöjen yhdistys, KAPOVA ry

KAPOVA ry toimii vammais-, potilas- ja kansanterveysjärjestöjen yhteistyöelimenä ja yhteistoiminnan tukijana, edistää jäsentensä tavoitteiden toteutumista sekä tuottaa tarpeelliseksi katsomiaan yksilöpalveluja. i

Yhteistoiminnalla pyritään lisäämään jäsenyhdistysten terveyttä edistävää yhteistoimintaa. Yhteistyö toimii pääasiassa jäsenyhdistyksiltä tulevien aloitteiden pohjalta. Voidaan järjestää erimuotoisia tapahtumia ja tilaisuuksia. Yhdistys seuraa Kajaanin kaupungin ja maakunnallisten toimijoiden puolella tapahtuvia muutoksia ja tarvittaessa ilmaisee yhdistyksen kannan.

Yhdistys voi tarvittaessa antaa lausuntoja ja olla keskustelemassa kolmannelle sektorille tulevien tehtävien ja toiminnan mielekkyydestä järjestöjen kannalta ja ilmaisee yhdistysten kannan. Yhdistys nimeää edustajat kaupungin perustamiin neuvostoihin ja työryhmiin. Lisäksi pyritään järjestämään jäsenjärjestöjen yhteinen tapaaminen, jossa keskustellaan ajankohtaisista asioista ja jäsenyhdistysten yhteistoiminnan kehittämisestä.

Yhdistys toimii Tutun Tuvalla, Tehdaskatu 1:ssä. Tilat ovat myös vuokrattavissa kohtuullista korvausta vastaan ensisijaisesti yhdistyksille ja tarvittaessa myös muille toimijoille. Varaukset voi tehdä netin kautta osoitteessa www.kapova.fi. Tilan vuokra on 2 €/h jäseniltä, toimisto 1 €/h jäseniltä. Ulkopuolisten vuokra on 30 € kolme ensimmäistä tuntia, sen jälkeen 5 €/h.

KAPOVA ry säännöt (linkki)