5.12.2023

Kainuun kansanterveys-, potilas- ja vammaisjärjestöjen yhdistys, KAPOVA ry

KAPOVA ry toimii vammais-, potilas- ja kansanterveysjärjestöjen yhteistyöelimenä ja yhteistoiminnan tukijana, edistää jäsentensä tavoitteiden toteutumista sekä tuottaa tarpeelliseksi katsomiaan yksilöpalveluja. Yhdistys toimii Tutun Tuvalla, Tehdaskatu 1:ssä. Tiloissa järjestetään päivätoimintaa, joka on tarkoitettu kaikille kainuulaisille. Iltapäivillä ja illalla Tutun Tupa tarjoaa kohtuullisella korvauksella yhdistyskäyttöön tilat, jotka ovat erittäin tärkeitä paikallisille yhdistyksille ja niiden kokoontumisille.

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia vammais-, potilas- ja kansanterveysjärjestöjen yhteistyöelimenä ja yhteistoiminnan tukijana. Edistää jäsentensä tavoitteiden toteutumista sekä tuottaa tarpeelliseksi katsomiaan yksilöpalveluja. Yhdistys toimii toistaiseksi Tutun Tuvalla, Tehdaskatu 1:ssä. Tiloissa järjestetään päivätoimintaa, joka on tarkoitettu kaikille kainuulaisille. Tiloja käyttäviltä yhdistyksiltä peritään käyttökorvaus peittämään tilojen ylläpidosta aiheutuvia kuluja.

Päivätoiminnan tehtävänä on tuottaa asiakkailleen ohjelmallista virkistystoimintaa. Toiminta järjestetään omakatteellisena. Työntekijöiden palkkaukseen varat saadaan työvoimahallinnon maksamasta palkkatuesta ja Kajaanin kaupungin mahdollisesti myöntämästä avustuksesta työnohjaajan palkkaukseen. Lisäksi työvoimana on harjoittelijoita. Tilapäisesti voidaan työntekijöinä käyttää järjestöjen vapaaehtoistyövoimaa. Toimintaa voidaan sopeuttaa työntekijätilanteen ja toimintatilojen muuttuessa.

Yhteistoiminnalla pyritään lisäämään jäsenyhdistysten terveyttä edistävää yhteistoimintaa. Yhteistyö toimii pääasiassa jäsenyhdistyksiltä tulevien aloitteiden pohjalta. Voidaan järjestää erimuotoisia tapahtumia ja tilaisuuksia. Yhdistys seuraa Kajaanin kaupungin ja maakunnallisten toimijoiden puolella tapahtuvia muutoksia ja tarvittaessa ilmaisee yhdistyksen kannan.

Yhdistys voi tarvittaessa antaa lausuntoja ja olla keskustelemassa kolmannelle sektorille tulevien tehtävien ja toiminnan mielekkyydestä järjestöjen kannalta ja ilmaisee yhdistysten kannan. Yhdistys nimeää edustajat kaupungin perustamiin neuvostoihin ja työryhmiin. Lisäksi pyritään järjestämään jäsenjärjestöjen yhteinen tapaaminen, jossa keskustellaan ajankohtaisista asioista ja jäsenyhdistysten yhteistoiminnan kehittämisestä.

KAPOVA ry säännöt (linkki)